ראשי
ערוצי הפעילות של Virtue
יצירת אסטרטגיה עסקית קשובה

יצירת אסטרטגיה עסקית קשובה

תפיסת פעולה עסקית קשובה מבוססת על ניתוח בעיות יסוד חברתיות בארץ ובעולם כהזדמנות לפעילות עסקית. חשיבה זו פותחת הזדמנויות למקטעי שוק חדשים, מציפה צרכים המובילים לפיתוח מוצרים או שירותים ייחודיים, מושכת משקיעים פוטנציאליים שמביעים עניין גובר באופי החברות ולא רק באיכות מוצריהן, מעצימה את מחויבות העובדים וכתוצאה מכך מגבירה את הסיכוי לרווחים עסקיים בטווח הבינוני והארוך.

Virtue - יצירת אסטרטגיה עסקית-חברתית

הטמעת תפיסה זו כוללת:

  • הגדרת ייעוד בעל ערך חברתי.
  • קביעת אסטרטגיה. מיקוד תחומי הפעילות ודרכי יצירת האימפקט העסקי והחברתי, הגדרת עקרונות הפעולה ופירוט תוכנית פעולה מעשית למימוש.
  • ייעוץ לפיתוח עסקי בעל אוריינטציה חברתית. ניתוח שווקים אפשריים, חיבורים, מומחיות תוכן וליווי עד להשלמת העסקאות.
  • מיפוי ודיאלוג עם מחזיקי העניין. תהליך בירור צרכים וציפיות מול מחזיקי העניין וגיבוש כיווני פעולה בעלי ערך, היוצרים איזון בין צרכיהם ודרישותיהם השונות, וה(לעתים) מנוגדות.
  • ליווי מקצועי של תהליך הדיווח עפ"י עקרונות האחריות התאגידית. סיוע בכתיבת דו"ח האחריות התאגידית לפי התקנים המקובלים, והבטחת איכותו.

מוזמנים להיות איתנו בקשר