ראשי
ערוצי הפעילות של Virtue
הטמעת סביבה ארגונית קשובה אפקטיבית

הטמעת סביבה ארגונית קשובה אפקטיבית

סביבת פעולה בה מתקיימים ערכים כמו: הוגנות ושקיפות בתוך הארגון וכלפי שותפיו; מגוון, שוויון והכלה; ובטיחות בעבודה (בארגונים שבהם הנושא רלוונטי). סביבה זו חיונית כדי שהתרבות, המבנים והתהליכים של הארגון יהיו עקביים עם התפיסה העסקית הקשובה הכוללת. סביבה זו הופכת ליתרון תחרותי מבדל משום שהיא מגבירה את מחוברות העובדים בארגון ומושכת חדשים, מפחיתה אינדיקטורים ארגוניים שליליים (תלונות לקוחות, תאונות, תלונות על הטרדה מינית), ומגבירה את נאמנות הלקוחות המזהים את איכות הארגון.

להלן התהליכים והכלים המוצעים להטמעה:

 

תהליכים חוצי ארגון

 • התאמת תהליכים. עיצוב תהליכי העבודה ("The way things are done”), בהתאם לגישה העסקית הקשובה.
 • מדידה והערכה ארגונית- חברתית. פיתוח מערכת מדידה והערכה 'רכה' העוקבת אחר קיומם של ערכים חברתיים ספציפיים תוך שילוב בין נתונים הקיימים בארגון לנתונים ייעודיים שנוצרים לצורך הערכה זו.
 • עדכון והתאמת כלי הערכת העובדים. הערכת העובדים הנה מנגנון בעל ערך רב לתמיכה בפיתוח האישי, להטמעת תרבות ארגונית ולקבלת החלטות. אנו מסייעים לדייק את השימוש בו תוך שילוב של עדכון כלי הערכה הקיימים בארגון עם כלי הערכה חדשניים המותאמים לתפיסה ולרוח הדור:
  • (Social Network Analysis (SNA. 
   כלי שיטתי למיפוי הקשרים הלא פורמאליים הקיימים בצוותי עבודה, ברמה המקצועית וברמה החברתית. תוצאות מיפוי זה מוצגות על גבי 'מפות רשת ארגונית/חברתית'.
  • הערכת מנהלים על ידי כפיפים.
   כלי הערכה המיועד לפיתוחם האישי של מנהלים. אלה מוערכים על ידי הכפופים לו על מימדים רלוונטיים, כאשר תוצאות ההערכה משמשות בסיס לעבודה אישית על יכולותיו הניהוליות והמנהיגותיות של המנהל.
  • הערכת ביצועים עצמית.
   כלי המאפשר למנהל ולעובד לנתח את ביצועיו שלו באופן שמהווה בסיס לעבודה על פיתוחו האישי ולסימון יעדים אישיים לצמיחה אישית ומקצועית.
  • הערכת ביצועי עובדים ע"י ממונים.
   כלי הערכה מותאם המשמש לפיתוח העובדים ולמטרת קבלת החלטות לניהול מסלולי קריירה. מעוצב כבסיס לדיאלוג מתמשך בין המנהל לעובדיו.

 

תהליכים תומכים ממוקדי אוכלוסיות בארגון

 • הקניית 'משקפיים'. עבודה עם הנהלות בכירות והנהלות ביניים על פערים בין המצוי לרצוי, הגדרת תפקיד ההנהלה, ומיפוי פרקטיקות הטמעה מתאימות לארגון.
 • 'מובילים ליצירת ערך מלמטה'. כלים שתכליתם להפוך מנהלים ועובדים למובילי תהליכים ופעולות ליצירת ערך עסקי – חברתי משולב.
 • 'ניהול יוצר ערך'. הקניית מיומנויות ניהול בדרג הביניים והזוטר להטמעת ערכים והתנהגויות תומכות.
 • 'הדדי זה הכי אחי'. סדנה לצוותי עבודה לעיצוב התנהגויות ערכיות המבוססת על מנגנוני שמירה פנים-קבוצתיים. פרטים נוספים על סדנה זו, לחץ כאן.
 • הטמעת התנהגויות ליבה. עבודה ממוקדת עם עובדים לעיצוב התנהגויות ליבה רלוונטיות לבניית ארגון עסקי קשוב.

מוזמנים להיות איתנו בקשר