קורסים והכשרות

גוף הלמידה וההכשרות של Virtue (וירטו) מספק פלטפורמת לימוד ובה תצורות למידה שונות (קורסים ממוקדי נושא, השתלמויות קצרות ותוכניות מנהיגות) של עולמות התוכן הקשורים לתפיסה העסקית הקשובה. פלטפורמה זו תשמש ארגונים כמהלך של שיח וחשיבה ראשונית סביב התפיסה העסקית-חברתית, כמנגנון יעיל להכשרה עיונית ומעשית של מנהלים ועובדים, או ככלי יעיל להטמעת התפיסה. המרכז בונה לחברות תוכנית למידה והכשרה ממוקדת או כוללת, וכן יציע בהמשך תוכנית הכשרות שנתית בתצורת 'מכללה', אליה יוכלו להצטרף עובדים מארגונים שונים באופן מלא או מודולרי.

Virtue - קורסים והכשרות

המרכז עוסק, בין היתר, בהכשרות בנושאים הבאים:

  • פיתוח מנהיגות קשובה. קורס בסיס יישומי למנהלים שמטרתו הקניית כלים לקידום פעילות עסקית קשובה, העצמה אישית וחיזוק המחוברות (Engagement) לארגון.
  • קיום דיאלוג מועיל עם מחזיקי עניין. הכשרה המלמדת מנהלים חשיבה עסקית המתחשבת בכלל מחזיקי העניין, וכן מכשירה אותם לניהול אפקטיבי של הדיאלוג עמם, לרבות תרגול קביעת כיווני פעולה בהתאם.
  • פיתוח והטמעת הוגנות ושקיפות בארגון. השתלמות למנהלים סביב המושג 'צדק ארגוני' כרעיון מארגן ליצירת הוגנות ושקיפות; השלכותיו על שביעות הרצון של עובדים ומחוברותם לארגון; ודרכים להטמיעו הן ברמת הפרט והן ברמה הארגונית.
  • מ'חוויית לקוח' ל'חוויית עובד' לחוויית סביבה. קורס לאנשי ונשות מקצוע בתחום ה-HR המציע את עקרונות הגישה העסקית הקשובה, ובהם יצירת סביבה ארגונית קשובה אפקטיבית, כאסטרטגייה פנים – ארגונית מובילה. בקורס זה ניתן דגש על שני היבטים מרכזיים: האחד, רקע, מושגים וידע מעודכנים ביחס לקשר שבין עסקים לחברה; השני, כלים יישומיים (וחדשניים) להטמעה, הערכה ומדידה של הסביבה הארגונית-חברתית האפקטיבית.
  • תוכנית מנהיגות לקידום תרבות שוויון מגדרי. תוכנית הכשרה מנהיגותית למנהלות צעירות (או למנהלות ומנהלים צעירים יחד) לרכישת מודעות וכלים מגדריים, בחינת מסלולי ההתפתחות האישיים והמקצועיים, והקניית כלים להובלת 'שינוי מלטה' בארגון, בין היתר, דרך רישות קבוצת המשתתפות. הקבוצה אף הופכת לקבוצת עמיתים המשמשת לשיח והתייעצות מקצועיים וכן לחיזוק קשרים אישיים. תוכנית זו מתאימה לארגונים שרוצים להעצים את מחוברות המנהלות, לשמר אותן לאורך זמן, ולהסתייע בהן כדי להטמיע סביבה, ערכים והתנהגויות שוויוניות כחלק מה-DNA הארגוני. לפרטים נוספים על תוכנית ייחודית זו, לחץ כאן.

הקורסים מועברים בשיתוף פעולה עם BNext Campus.

לרשימת הקורסים המלאה של Virtue (וירטו) ו-BNext Campus, לחץ כאן.

מוזמנים להיות איתנו בקשר